இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019 - Yazhpanam.Com - எமது உணர்வு! எமது உரிமை!
Yazhpanam(Jaffna)

Post Top Ad

Your Ad Spot

Live TV:

"https://cdn.jwplayer.com/videos/LNdcgulf-hpRdFTM9.m3u8"
11ஆம் ஆண்டில் இணையத்தில் தடம் பதித்து கொண்டிருக்கிறோம்... 2011-2022
இத்தருணத்தில் எமது வாசகர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.!!!

Tamil Web Radio(FM)

SOORIYAN.TV

Sunday, November 17, 2019

இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019

நேற்று(17) ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுஜன பெரமுனவின் வேட்பாளரான  கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றிபெற்றதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிப்பு.
 
இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019  RESULTS | ALL   ISLAND   COLLECTIVE
capitalnews capitalnews.lk
கோத்தபாய  ராஜபக்ச 
6,724,545 முன்னிலை 
SLPP 53.98 %
capitalnews capitalnews.lk சஜித் பிரேமதாச 
5,270,342
NDF 42.31 %
capitalnews capitalnews.lk அனுரா குமார திஸ்ஸநாயக
407,669
NMPP 3.27 %
RESULTS| OTHER   RELEASED   DISTRICTS   2019


KALUTARA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
482,920
SLPP 60.72 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
284,213
NDF 35.73 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
27,681
NMPP 3.48 %

GALLE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
466,148
SLPP 65.05 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
217,401
NDF 30.34 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
27,006
NMPP 3.77 %

MATARA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
374,481
SLPP 68.14 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
149,026
NDF 27.12 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
23,439
NMPP 4.26 %

DIGAMADULLA(AMPARA) DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
259,673
NDF 64.50 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
135,058
SLPP 33.55 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
7,460
NMPP 1.85 %

PUTTALAM DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
230,760
SLPP 52.06 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
199,356
NDF 44.97 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
12,912
NMPP 2.91 %

ANURADHAPURA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
342,223
SLPP 60.23 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
202,348
NDF 35.61 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
22,879
NMPP 4.03 %

KEGALLE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
186,073
SLPP 54.76 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
145,044
NDF 42.68 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
8,690
NMPP 2.56 %

GAMPAHA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
855,870
SLPP 60.56 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
494,671
NDF 35.00 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
61,760
NMPP 4.37 %

COLOMBO DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
711,371
SLPP 57.17 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
479,845
NDF 38.57 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
52,275
NMPP 4.20 %

BADULLA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
276,211
SLPP 50.69 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
251,706
NDF 46.19 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
14,806
NMPP 2.72 %

RATNAPURA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
448,044
SLPP 61.23 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
264,503
NDF 36.15 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
18,887
NMPP 2.58 %

BATTICALOA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
129,200
NDF 82.05 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
25,866
SLPP 16.43 %
capitalnews capitalnews.lk M. L. A. M. Hizbullah
918
MSMI 0.58 %

HAMBANTOTA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
278,804
SLPP 67.32 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
108,906
NDF 26.29 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
26,295
NMPP 6.35 %

MONARAGALA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
208,814
SLPP 66.76 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
92,539
NDF 29.58 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
11,235
NMPP 3.59 %

KURUNEGALA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
652,278
SLPP 58.96 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
416,961
NDF 37.69 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
36,178
NMPP 3.27 %

JAFFNA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
312,722
NDF 85.78 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
23,261
SLPP 6.38 %
capitalnews capitalnews.lk M. K. Shivajilingam
6,845
SA 1.88 %

MATALE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
151,458
SLPP 55.59 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
112,907
NDF 41.44 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
7,820
NMPP 2.87 %

TRINCOMALEE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
166,841
NDF 73.38 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
54,135
SLPP 23.81 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
3,730
NMPP 1.64 %

VANNI DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
174,739
NDF 84.27 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
26,105
SLPP 12.59 %
capitalnews capitalnews.lk Ariyawansha Dissanayake
2,547
DUNF 1.23 %

MAHANUWARA(KANDY) DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
471,502
SLPP 51.68 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
417,355
NDF 45.74 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
23,539
NMPP 2.58 %

NUWARA ELIYA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
277,913
NDF 60.44 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
175,823
SLPP 38.24 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
5,891
NMPP 1.28 %

POLONNARUWA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
147,340
SLPP 54.09 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
112,473
NDF 41.29 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
12,284
NMPP 4.51 %

  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

NJ News

BBC Tamil News World


Copyright © 2011 - 2021 Yazhpanam.Com. All rights reserved. Privacy Policy

Post Top Ad

Your Ad Spot