இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019

இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019

6 10 99
இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019 10 6 99
நேற்று(17) ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுஜன பெரமுனவின் வேட்பாளரான  கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றிபெற்றதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிப்பு.
 
இலங்கை சனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் 2019  RESULTS | ALL   ISLAND   COLLECTIVE
capitalnews capitalnews.lk
கோத்தபாய  ராஜபக்ச 
6,724,545 முன்னிலை 
SLPP 53.98 %
capitalnews capitalnews.lk சஜித் பிரேமதாச 
5,270,342
NDF 42.31 %
capitalnews capitalnews.lk அனுரா குமார திஸ்ஸநாயக
407,669
NMPP 3.27 %
RESULTS| OTHER   RELEASED   DISTRICTS   2019


KALUTARA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
482,920
SLPP 60.72 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
284,213
NDF 35.73 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
27,681
NMPP 3.48 %

GALLE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
466,148
SLPP 65.05 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
217,401
NDF 30.34 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
27,006
NMPP 3.77 %

MATARA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
374,481
SLPP 68.14 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
149,026
NDF 27.12 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
23,439
NMPP 4.26 %

DIGAMADULLA(AMPARA) DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
259,673
NDF 64.50 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
135,058
SLPP 33.55 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
7,460
NMPP 1.85 %

PUTTALAM DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
230,760
SLPP 52.06 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
199,356
NDF 44.97 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
12,912
NMPP 2.91 %

ANURADHAPURA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
342,223
SLPP 60.23 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
202,348
NDF 35.61 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
22,879
NMPP 4.03 %

KEGALLE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
186,073
SLPP 54.76 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
145,044
NDF 42.68 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
8,690
NMPP 2.56 %

GAMPAHA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
855,870
SLPP 60.56 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
494,671
NDF 35.00 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
61,760
NMPP 4.37 %

COLOMBO DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
711,371
SLPP 57.17 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
479,845
NDF 38.57 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
52,275
NMPP 4.20 %

BADULLA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
276,211
SLPP 50.69 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
251,706
NDF 46.19 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
14,806
NMPP 2.72 %

RATNAPURA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
448,044
SLPP 61.23 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
264,503
NDF 36.15 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
18,887
NMPP 2.58 %

BATTICALOA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
129,200
NDF 82.05 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
25,866
SLPP 16.43 %
capitalnews capitalnews.lk M. L. A. M. Hizbullah
918
MSMI 0.58 %

HAMBANTOTA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
278,804
SLPP 67.32 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
108,906
NDF 26.29 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
26,295
NMPP 6.35 %

MONARAGALA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
208,814
SLPP 66.76 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
92,539
NDF 29.58 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
11,235
NMPP 3.59 %

KURUNEGALA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
652,278
SLPP 58.96 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
416,961
NDF 37.69 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
36,178
NMPP 3.27 %

JAFFNA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
312,722
NDF 85.78 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
23,261
SLPP 6.38 %
capitalnews capitalnews.lk M. K. Shivajilingam
6,845
SA 1.88 %

MATALE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
151,458
SLPP 55.59 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
112,907
NDF 41.44 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
7,820
NMPP 2.87 %

TRINCOMALEE DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
166,841
NDF 73.38 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
54,135
SLPP 23.81 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
3,730
NMPP 1.64 %

VANNI DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
174,739
NDF 84.27 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
26,105
SLPP 12.59 %
capitalnews capitalnews.lk Ariyawansha Dissanayake
2,547
DUNF 1.23 %

MAHANUWARA(KANDY) DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
471,502
SLPP 51.68 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
417,355
NDF 45.74 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
23,539
NMPP 2.58 %

NUWARA ELIYA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
277,913
NDF 60.44 %
capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
175,823
SLPP 38.24 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
5,891
NMPP 1.28 %

POLONNARUWA DISTRICT


capitalnews capitalnews.lk Gotabaya Rajapaksa
147,340
SLPP 54.09 %
capitalnews capitalnews.lk Sajith Premadasa
112,473
NDF 41.29 %
capitalnews capitalnews.lk Anura Kumara Dissanayaka
12,284
NMPP 4.51 %

  

0 Comments:

Post a Comment

TTN


Latest News 
Yazhpanam- New Tamil News © 2011 | Distributed By My Blogger Themes | Design By Duy Templates
Top