தமிழ் இன அழிப்பு வாரத்தின் ஆரம்பநாள் முல்லைதீவில் நினைவேந்தல்!

தமிழ் இன அழிப்பு வாரத்தின் ஆரம்பநாள் முல்லைதீவில் நினைவேந்தல்!

6 10 99
தமிழ் இன அழிப்பு வாரத்தின் ஆரம்பநாள் முல்லைதீவில் நினைவேந்தல்! 10 6 99
கொட்டும் மழையின் மத்தியிலும்முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் வாரத்தின் ஆரம்பநாள் நிகழ்வுகள் முல்லை மாவட்டத்தில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் நேற்று(13) அனுஸ்ரிக்கப்பட்டது.


Source:© 2020 - தாரகம்

0 Comments:

Post a Comment


?max-results=6">');

    ?max-results="+numposts6+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts7\"><\/script>");
 
New Tamil News- Yazhpanam.Com © 2011 | Distributed By My Blogger Themes | Design By Duy Templates
Top