முள்ளிவாய்க்கால் தற்போது எப்படி இருக்கிறது?

Wednesday, May 13, 2020

May 13, 2020
கொட்டும் மழையின் மத்தியிலும்முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் வாரத்தின் ஆரம்பநாள் நிகழ்வுகள் முல்லை மாவட்டத்தில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் நேற்று(13) அனுஸ்ரிக்கப்பட்டது.


Source:© 2020 - தாரகம்

0 Comments:

Post a Comment

BBC Tamil News World

Random Post?max-results=6">');
    ?max-results="+numposts4+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts5\"><\/script>");